Na prahu BRÁNY

Sofia

Pozoruj a nehodnoť.

Rozpadá sa realita duality. Ilúzia oddelenosti, v ktorej žije ego. Aby so cťou a uznaním sa rozplynula- s pokorou poďakujme všetkèmu, čím teraz prechádzameJe to ako skondenzovaná esencia toho, čo máme prijať. Uznajme jej význam v dlhom cykle, ktorý končí. 

Zmena je realita, ktorá je konštantou. Privítajme ju . Nadýchnime sa a otvorme náruč Grálu. Svetlo preniká a odomyká naše srdcia. Dekóduje našu DNA. 

Zobúdzame sa uprostred polarít a konečnou skúškou, ktorá otvorí bránu je voľba. Naša voľba- ČO SI VOLÍME UZNAŤ AKO SKUTOČNOSŤ. Čomu venujeme pozornosť. Čo udržíme v našej mysli , pocitoch...čomu naozaj veríme?

Podľa toho sa nastavuje vibrácia, naše svetlo..To roztočí ruletu a priťahuje okolnosti, ľudí, dary i skúšky. Život v nás sa túži rozvinúť. Život rodiny, národa, ľudstva má nastavené kormidlo smerom k láske, spájaniu, úcte , a PREBUDENIU. To je nový smer určený z vyšších úrovní existencie. A táto vlna prebudenia preniká všetkými časťami tohto obrovskèho organizmu stvorenia. Ozdravná kúra je realita. A smer je vibračná frekvencia. Rýchlosť kmitania svetelných častíc. Intenzita žiarenia. Prirodzenosti. Čistoty. 

A nemusíš to urýchľovať ani dobiehať vlak. Ten efekt by bol ako keď tlačíš napílu. Zaderie sa.( To poznám. Už ako deti sme so starkým zvážali drevo a ručne pílili na metrovicu. Asi stokrát za minútu som počula - "netlač!" -až kým som sa zladila s ním a cítila to umenie rovnováhy.

Keď sa zladíme so svojími pocitmi, potrebami, hlasom vnútra- poznáme, že sme vyladení s okolím i s Univerzom. 

Je jedno akou cestou ideš. Všetky vedú k Jednote. Je len na nás AKO TAM  PUTUJEME. Je našou voľbou či ľahúčko  , alebo s brzdovým režimom. To si volíme. 

Vedomie je od slova U-VEDOMENIE.  A to je darom vyspelej duše zušľachtenej skúsenosťami uvedomovania si seba v živote. To nás prebúdza i oslobodzuje. 

Odovzdaj sa bez odporu mysle a pozoruj s jasnou bdelosťou čaro života.  Tvor a konaj s láskou a inšpiráciou Ducha . To je dar, skutočná hodnota a vedomé spolutvorenie v procese transformácie. Tým sa zjednocuje energia nás- poslov svetla a spoločne vytvárame svetelnú vlnu premeny pre nás všetkých . Podporujme sa navzájom vo viere a zjednotení vízie- lebo tá utvára to- v čom budeme žiť.

Záleží na vízii -ako vidíme svet, ako vidíme svoju krajinu v najvyššej predstave- to je energia- formujúca vedomie rodiny, krajiny-sveta. To je zodpovednosť i hravè tvorenie každèho z nás. Nový svet sa netvorí za ministerskými stolmi - ten sa tvorí v našej mysli, srdci, vedomí.

A tak to je

S láskou Sofia

Dátum: 22.11.2017 12:21:12

Komentáre (0):