Ďakujeme

Sofia

Ďakujeme všetkým za nádherný zážitok. Mantry, koledy i nové piesne krásne zneli a láska sa krajom rozlievala.
Sme tak požehnaní za ľudí, ktorých nám život priviedol a spojil do zázračne tvorivého týmu nadšencov čo nás baví ladiť na vlne lásky. Vznikol koncert kde každý priniesol dar svojho svetla. Ďakujeme vám naši priatelia- bez vás by to nebolo:
Martin Mečiar vďaka za organizáciu, výzdobu svetelný vesmír na strope...občerstvenie, dokonalú staroslivosť.
Matúš Babka - úvodný klavírny minikoncert..vďaka za to že rozvíjaš svoje dary a neustále prekvapuješ svojou muzikálnou genialitou.
Michal Truschan- ty si pre nás zázrak z neba. Ďakujeme za tvoju ochotu za ozvučenie, všetky tie bedničky čo hrajú a kable od výmyslu sveta... mastering, za dokonalé zvukové ladenie.
Juraj Ondrejmiška tvoja energia, spev, gitara je balzam na dušu. Vďaka za to že si prijal túto výzvu a si súčasťou nášho spevavého kruhu.
 Michal Kulich - je potešením keď sa tvoja láska, cítenie pre hudbu a multiinštrumentalita spojí v jednom. Si požehnaním pre neše spojenie. Ďakujeme že spolu ladíme. 
Ančulka- spievaš dušou.Ďakujeme že si. 
Danka- za všetko.Že si nám bábo pokrstila... Že spolu tvoríme a to je najviac

Ľúbim Vás
Janka Sofia

 

Dátum: 18.12.2017 21:46:13

Na prahu BRÁNY

Sofia

Pozoruj a nehodnoť.

Rozpadá sa realita duality. Ilúzia oddelenosti, v ktorej žije ego. Aby so cťou a uznaním sa rozplynula- s pokorou poďakujme všetkèmu, čím teraz prechádzameJe to ako skondenzovaná esencia toho, čo máme prijať. Uznajme jej význam v dlhom cykle, ktorý končí. 

Zmena je realita, ktorá je konštantou. Privítajme ju . Nadýchnime sa a otvorme náruč Grálu. Svetlo preniká a odomyká naše srdcia. Dekóduje našu DNA. 

Zobúdzame sa uprostred polarít a konečnou skúškou, ktorá otvorí bránu je voľba. Naša voľba- ČO SI VOLÍME UZNAŤ AKO SKUTOČNOSŤ. Čomu venujeme pozornosť. Čo udržíme v našej mysli , pocitoch...čomu naozaj veríme?

Podľa toho sa nastavuje vibrácia, naše svetlo..To roztočí ruletu a priťahuje okolnosti, ľudí, dary i skúšky. Život v nás sa túži rozvinúť. Život rodiny, národa, ľudstva má nastavené kormidlo smerom k láske, spájaniu, úcte , a PREBUDENIU. To je nový smer určený z vyšších úrovní existencie. A táto vlna prebudenia preniká všetkými časťami tohto obrovskèho organizmu stvorenia. Ozdravná kúra je realita. A smer je vibračná frekvencia. Rýchlosť kmitania svetelných častíc. Intenzita žiarenia. Prirodzenosti. Čistoty. 

A nemusíš to urýchľovať ani dobiehať vlak. Ten efekt by bol ako keď tlačíš napílu. Zaderie sa.( To poznám. Už ako deti sme so starkým zvážali drevo a ručne pílili na metrovicu. Asi stokrát za minútu som počula - "netlač!" -až kým som sa zladila s ním a cítila to umenie rovnováhy.

Keď sa zladíme so svojími pocitmi, potrebami, hlasom vnútra- poznáme, že sme vyladení s okolím i s Univerzom. 

Je jedno akou cestou ideš. Všetky vedú k Jednote. Je len na nás AKO TAM  PUTUJEME. Je našou voľbou či ľahúčko  , alebo s brzdovým režimom. To si volíme. 

Vedomie je od slova U-VEDOMENIE.  A to je darom vyspelej duše zušľachtenej skúsenosťami uvedomovania si seba v živote. To nás prebúdza i oslobodzuje. 

Odovzdaj sa bez odporu mysle a pozoruj s jasnou bdelosťou čaro života.  Tvor a konaj s láskou a inšpiráciou Ducha . To je dar, skutočná hodnota a vedomé spolutvorenie v procese transformácie. Tým sa zjednocuje energia nás- poslov svetla a spoločne vytvárame svetelnú vlnu premeny pre nás všetkých . Podporujme sa navzájom vo viere a zjednotení vízie- lebo tá utvára to- v čom budeme žiť.

Záleží na vízii -ako vidíme svet, ako vidíme svoju krajinu v najvyššej predstave- to je energia- formujúca vedomie rodiny, krajiny-sveta. To je zodpovednosť i hravè tvorenie každèho z nás. Nový svet sa netvorí za ministerskými stolmi - ten sa tvorí v našej mysli, srdci, vedomí.

A tak to je

S láskou Sofia

Dátum: 22.11.2017 12:21:12

Hojnosť prítomnosti

Sofia

V každom okamihu máme vždy to, čo potrebujeme.  Sme neustále ponorení vo vedomí, ktorèho podstatou je hojnosť. Taký je Univerzálny zákon. A my to vieme, cítime a žijeme  keď sme v prítomnosti. Tam je pokoj mysle a SPOKOJNOSŤ.

Každý z nás inak vníma hojnosť. Každý sa iným túži "nasýtiť". V tom je podstata, že hojnosť je stav bytia, pocit že som plne otvorená toku života. Že som celistvá a v Jednote.

Spomeňme si na Izraelitov  Ten príbeh dokážeme prebudiť v našej bunečnej pamäti. Putovali  40 rokov. Každý deň boli nasýtení Duchom. V púšti. Každý deň sa naplnili tým, nakoľko boli otvorení a vierou požehnaní. Celè generácie. V každom okamihu mali to, čo potrebovali. Božskou manou, svetlom živení, utvárali most vo vedomí. Nasledovali zasvätenca Egypta- Mojžiša.

Hojnosť nemôžeme skladovať. Sklady a nezmyselnè zásoby vytvára strach. Hojnosť je láska. A tá pramení v prítomnosti.

Láska, hojnosť sa násobí zdieľaním. Dávajme to, čo túžime prijať. Otvorme kanál prijímania a dávania. V skutočnosti nič nám nepatrí. Len máme všetko nachvíĺu požičanè, aby sme tvorili túto hru života a hľadali skutočnè hodnoty pravdy a lásky. Hľadajme to v sebe. Ďakujme za to, čo máme. Nachádzajme jednoduchosť. V nej duša dýcha slobodou a diamant Ducha sa zaiskrí pravosťou. 

Pripomínajme si to navzájom. 

Ľúbime vás

Sofia

 

Dátum: 16.11.2017 12:50:02