Hojnosť prítomnosti

Sofia

V každom okamihu máme vždy to, čo potrebujeme.  Sme neustále ponorení vo vedomí, ktorèho podstatou je hojnosť. Taký je Univerzálny zákon. A my to vieme, cítime a žijeme  keď sme v prítomnosti. Tam je pokoj mysle a SPOKOJNOSŤ.

Každý z nás inak vníma hojnosť. Každý sa iným túži "nasýtiť". V tom je podstata, že hojnosť je stav bytia, pocit že som plne otvorená toku života. Že som celistvá a v Jednote.

Spomeňme si na Izraelitov  Ten príbeh dokážeme prebudiť v našej bunečnej pamäti. Putovali  40 rokov. Každý deň boli nasýtení Duchom. V púšti. Každý deň sa naplnili tým, nakoľko boli otvorení a vierou požehnaní. Celè generácie. V každom okamihu mali to, čo potrebovali. Božskou manou, svetlom živení, utvárali most vo vedomí. Nasledovali zasvätenca Egypta- Mojžiša.

Hojnosť nemôžeme skladovať. Sklady a nezmyselnè zásoby vytvára strach. Hojnosť je láska. A tá pramení v prítomnosti.

Láska, hojnosť sa násobí zdieľaním. Dávajme to, čo túžime prijať. Otvorme kanál prijímania a dávania. V skutočnosti nič nám nepatrí. Len máme všetko nachvíĺu požičanè, aby sme tvorili túto hru života a hľadali skutočnè hodnoty pravdy a lásky. Hľadajme to v sebe. Ďakujme za to, čo máme. Nachádzajme jednoduchosť. V nej duša dýcha slobodou a diamant Ducha sa zaiskrí pravosťou. 

Pripomínajme si to navzájom. 

Ľúbime vás

Sofia

 

Dátum: 16.11.2017 12:50:02

O DÁVANÍ A PRIJÍMANÍ

Mirka
Toto je veľký mesiac. Silný. Intenzívny. Bude nás motivovať k úžasným výkonom, možno budeme mať pocit, že pokojne zvládneme viac vecí naraz. Viac ako inokedy si však precíťme, že je potrebná harmónia - vyváženosť. 

V prvom rade ide o nás. O naše svetlo a energiu. Čím viac jej vydáme, tým viac by sme mali načerpať - cvičením, živou stravou ale predovšetkým oddychom, spánkom, meditáciou. 

Energia je taká silná, že budeme mať pocit, že sme nezastaviteľní. A skutočne sme :). Len je dôležité, aby sme nezabudli dovyživiť svoje telíčko.

Veľmi dôležité je zachovať harmóniu dávania a prijímania aj voči ostatným bytostiam. Niekedy máme pocit, že by sme sa rozdali a pre druhých urobili všetko. Nezabudnime - buďme vždy na prvom mieste. Nestavajme nikoho pred svoje dobro, to nie je láska, to je ego túžiace po ocenení a vďačnosti. Pokiaľ dávame z pohnútok hladného ega reakcia okolia je jasná - miesto vďačnosti a úprimného váženia si našej energie príde pocit samozrejmosti a menejcennosti.

Uvedomme si, že nie tí ostatní, ale my sme túto situáciu vytvorili. A nie tí ostatní, ale my máme moc z nej vystúpiť. Niekedy je to náročné, pretože, ak prestaneme dávať tam, kde boli na to zvyknutí, môže prísť k nepochopeniu až k strate dlhoročných spojení. Lenže... Ostávať v nezdravých prepojeniach iba preto, aby naše ego dostalo, čo si pýta... Toto už viac slúžiť nebude.

Ak však dávame čistú lásku, nezištnú, bez očakávaní, naša energia bude znásobená a my budeme cítiť, ako sa nám krásne dobíjajú baterky :).

Skúsme si teda dnes precítiť - Kde dávam viac, než je zdravé? Oceňujem lásku, ktorá sa ku mne dostáva? Dokážem poďakovať a úprimne vyjadriť obdiv všetkým, ktorí mi lásku dávajú a starajú sa o mňa? Som sama/sám voči sebe jemný a pracujem so svojou energiou vyvážene?

Naše duše túžia po zdravej energii, ktorá je nekonečná. Stačí, že presvetlíme bloky, ktoré jej bránia prúdiť :).

Krásny večer, lásky :)

Mirka - Slnko v Srdci

 

 
Dátum: 6.8.2017 21:53:08

KLANIAM SA PRED MÚDROSŤOU OTCOV

Mirka

Energia otcovskej lásky v sebe nesie stopu Krista - bezpodmienečná láska, odpustenie, prijatie.

V našich otcoch - mužoch sa zrkadlí starostlivá láska Boha - ďakujme im dnes sa bezpečie, istotu, stabilitu, ktorú vytvárajú našim rodinám.

Ďakujme za hravosť, za malého chlapca, ktorého majú v očiach, keď sa hrajú s našimi deťmi :). Ďakujme za prísnosť a disciplínu, ktorá nám niekedy nedávala zmysel, no dnes je také dobré si na ňu spomenúť :)

Ďakujme za múdrosť, ktorú energia otca tvorí v našom príbehu. Za rozvahu a za schopnosť aj v tej najťažšej situácii nájsť riešenie.

S pokorou a vďakou, nech dnešný deň objímame svojho otca - či už fyzicky, či vo svojom srdci ❤️

S láskou

Mirka

Dátum: 4.6.2017 14:14:27